Operator de date

SC leoHR SRL, denumită în continuare leoHR cu sediul în Bucureşti, Piața Charles de Gaulle Nr.15 Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, Sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6333/2014, C.U.I. 33213560, este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților participanți la procesele de recrutare, precum și ale persoanelor participante la cursuri și traininguri, realizate de către Companie.

Consimțământul pentru procesul de recrutare și plasare de personal

Daca doriți să rămâneți în continuare în baza noastră de date și să aveți acces la oportunitățile de angajare prezentate de Compania noastră, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.

Consimţământul este voluntar iar dacă alegeți să rămâneți în continuare în baza noastră de candidati, este necesar consimțământul pentru această politică de confidențialitate de prelucrare datelor cu caracter personal.

Vă rugăm să citiți mai jos ce tipuri de date cu caracter personal colectăm, cu ce scop le procesăm și le folosim, cui le partajăm și despre drepturile dumneavoastră legale și modul de exercitare a acestor

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații care vă identifică în mod direct sau indirect ca individ. „Direct“ înseamnă, de exemplu, numele și adresa dumneavoastră; „Indirect“ înseamnă că acestea sunt combinate cu alte informații.

Ce tipuri de date cu caracter personal sunt colectate pe parcursul procesului de recrutare?

În general vorbind, în calitate de companie de recrutare, colectam si procesam informatiile personale despre dumneavoastra, ce sunt facute publice in CV-uri.

·         Numele de familie şi Prenumele

·         Adresă poștală, Adresa de email

·         Numărul de telefon (fix și/sau mobil)

·         Data nașterii, Sex

·         Educatia si aptitudini lingvistice

·         Experiența profesională și alte abilități legate de muncă

·         Informații furnizate în timpul interviurilor care pot conține experiențe, date despre performanțele personale despre colegi, prieteni, familie.

Cum folosește Compania datele cu caracter personal pe care le furnizaţi atunci când vă înregistrați ca și candidat într-un proces de recrutare?

Vom folosi Datele dvs Personale:

·         Pentru a realiza comunicarea cu dvs pe parcursul procesului de recrutare de exemplu, prin transmiterea de invitații de participare la interviu, la chestionare, online prin email, SMS sau telefon;

·         Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact; CV-ul sau scrisoarea de intentie, experienta de lucru anterioara si / sau relevanta sau alte experiente, educatie, transcrieri sau alte informatii pe care ni le furnizati in sprijinul unei aplicatii si / sau al procesului de aplicare si recrutare;

·         Informații din interviuri și proiecții telefonice pe care le puteți avea, dacă este cazul;

·         Detaliile privind tipul de loc de muncă pe care îl căutați sau de care sunteți interesat, salariul curent și / sau dorit și alți termeni referitori la pachetele de compensare și beneficii, dorința de relocare sau alte preferințe legate de locuri de muncă;

·         Detalii despre cum ați auzit despre poziția pentru care aplicați;

·         Orice informații sensibile și / sau demografice obținute în timpul procesului de solicitare sau de recrutare, cum ar fi sexul, informațiile despre cetățenia și / sau cetățenia dumneavoastră,

·         Informații medicale sau de sănătate și / sau originea rasială sau etnică;

·         Informații de referință și / sau informații primite din verificările de fond (dacă este cazul), inclusiv

·         Informațiile furnizate de terți; și / sau

·         Informațiile referitoare la orice antecedente din relatiile anterioare de angajare.

·         Pentru promovarea de noi produse ale Companiei, ce țin de perfecționarea angajatilor cum ar fi: cursuri, programe de training etc.

·         Pentru programe ce țin de fidelizarea clientilor: oferte exclusive, statistici etc.

·         Furnizarea de servicii pentru identificarea, recrutarea, angajarea sau plasarea forței de muncă;

·         Asigurarea oportunităților de angajare;

·         Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii;

Obligații legale și apărarea în justiţie

Este posibil să ni se solicite să utilizăm și păstrăm informațiile cu caracter personal din motive legale și de conformitate, cum ar fi prevenirea, detectarea, sau investigarea unei infracțiuni, prevenire a pierderilor, fraudă sau orice alt abuz asupra serviciilor noastre și sistemelor informatice. Putem folosi, de asemenea, datele dumneavoastră personale pentru auditurile interne și externe, în scopuri de securitate a informațiilor sau, pentru a proteja drepturile noastre, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea sau drepturile altor persoane.

Colectarea datelor cu caracter personal din alte surse

Compania leoHR colectează informații personale despre persoane în diferite moduri, cum ar fi:

·         în format electronic prin e-mail, prin intermediul site-ului leoHR.ro;

·         prin intermediul canalelor de comunicare asociate cu medii sociale precum Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram etc .;

·         prin intermediul platformelor online de recrutare: bestjobs, ejobs, jooble, linkedin, etc .;

·         prin cereri de locuri de muncă adresate companiei leoHR prin e-mail, fax, telefon;

·         în timpul evenimentelor direct, prin telefon / fax;

·         în timpul interacțiunilor cu clienții și furnizorii companiei leoHR.

Schimbul de date cu caracter personal și dezvăluirea acestora către terți

Nu dezvăluim date cu caracter personal ale candidatilor la procesele de recrutare către terțe părți, cu excepția cazului în care participanții şi-au dat în prealabil consimţământul explicit pentru scopul specific.

Furnizorii externi de servicii

În cazul în care este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini contribuind la serviciile noastre în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Este posibil, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri autorizați pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor, sau pentru a vă trimite informațiile pe care ni le-ați solicitat.

Vom partaja sau permite accesul la astfel de informații NUMAI furnizorilor externi de servicii după cum este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre. Aceste informații nu pot fi utilizate de către furnizorii externi de servicii pentru orice alte scopuri. Furnizorii externi de servicii leoHR  sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor personale.

Transferurile de afaceri

În legătură cu orice reorganizare, restructurare, fuziune sau vânzare sau alt transfer de active (denumite colectiv „Transfer de Afaceri“), vom transfera informații, inclusiv informații cu caracter personal, la o scară rezonabilă și după cum este necesar pentru Transferul de Afaceri și cu condiția ca partea destinatară să fie de acord să respecte datele dvs. cu caracter personal într-un mod care să fie în conformitate cu legile în vigoare pentru protecția datelor.

Organismele publice

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal organismelor publice numai în cazul în care acest lucru este cerut de lege. De exemplu, leoHR va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organismelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și guvernamentale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

Divulgarea datelor cu caracter personal către clienții și partenerii leoHR

Împărtășim datele de contact precum si date despre experienta profesionala cu cu clienții leoHR pentru procesul de selectie si recrutare de personal.

Împărtășim datele de contact precum cu parteneri leoHR pentru procesul de recrutare de personal. Intră în categoria partenerilor: companiile carora le oferim servicii de resurse umane precum și toate celelelate companii care contribuie la finalizarea procesului de recrutare.

Transferurile internaționale de date cu caracter personal

În circumstanțe specifice, va fi, de asemenea, necesar ca leoHR să transfere datele cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene/ Spațiului Economic European (SEE), așa-numitele „Țări Terțe“. Astfel de transferuri către țări terțe se pot referi la toate activitățile de prelucrare descrise în Politica de Confidențialitate. Această Politică de Confidențialitate se va aplica şi în cazul transferului de date cu caracter personal către țări terțe în care se aplică un nivel diferit de protecție a datelor decât în țara de reședință.

Alte terțe părți din afara UE / SEE

Toate transferurile de date cu caracter personal către terțe părţi vor fi efectuate cu notificarea dvs anterioară și, după caz, cu acordul dumneavoastră. Orice transferuri de date cu caracter personal în alte ţări decât cele pentru care a fost luată o decizie de adecvare în ceea ce privește nivelul de protecție a datelor de către Comisia Europeană, după cum este prezentat la adresa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, au loc pe baza unor acorduri contractuale ce utilizează clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte garanții corespunzătoare, în conformitate cu legea în vigoare.

Prelucrarea datelor sensibile

Vom colecta categorii speciale de date cu caracter personal despre dvs. („date sensibile“), cu scopul de a finaliza procesul de recrutare, in cazul in care candidatul este admis de catre angajator, numai daca ne sunt cerute aceste date de catre client. Datele sensibile se referă la datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, date genetice, date biometrice în scopul de a identifica în mod unic o persoană fizică, starea sa de sănătate sau viața sexuală a unei persoane fizice sau orientarea sexuală. Noi procesăm datele dvs sensibile cu consimțământul dvs dat în mod liber, în prealabil, în mod expres și separat, în contextul participării dumneavoastră la procesul de recrutare.

Putem colecta din neatenție categorii speciale de date cu caracter personal referitoare la dvs („date sensibile“). Datele sensibile se referă la datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, date genetice, date biometrice, în scopul de a identifica în mod unic o persoană fizică, starea de sănătate sau viața sexuală a unei persoane fizice sau orientarea sexuală. Noi procesăm datele dvs sensibile numai cu consimțământul dvs dat în mod liber, în prealabil, în mod expres și separat, în contextul participării dumneavoastră la Proiect. Compania leoHR nu va face nicio analiză a acestor informații sensibile colectate accidental.

Prelucrarea datelor cu caracter personal care aparţin copiilor

Compania leoHR, pentru procesele de recurtare, NU colectează date de la minori.

Gestionarea și securitatea datelor

leoHR ia în serios securitatea datelor. Aplicăm un nivel adecvat de securitate și, prin urmare, am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm din distrugerea accidentală sau ilegală, din pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul la datele personale transmise, stocate sau prelucrate în alt mod. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai acelor membrii ai personalului, furnizorilor de servicii cu o necesitate de cunoaştere motivată de afacerea în sine sau care au nevoie de acesta pentru a-şi îndeplini sarcinile.

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, leoHR va respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.

Toți furnizorii terțelor părți implicaţi sunt obligaţi din punct de vedere contractual să păstreze informațiile confidențiale și să le utilizeze numai în scopurile pentru care au fost reținute.

Stocarea datelor: Pentru cât timp păstrăm datele dvs personale

În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, din cauza prevederilor legale.

·         Vom stoca Datele de Recrutare pe o perioada de minim 12 luni si maxim 36 de luni,

·         Vom stoca datele personelor fizice prelucrate în scopuri de marketing si promovare (newsletter cu oportunitati de cariera, cursuri, traininguri, etc), pentru o perioada de 36 luni.

Informații privind drepturile dvs. legale și date de contact pentru întrebări suplimentare

Dacă aveți întrebări cu privire la acest formular de consimțământ și la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la office@leoHR.ro

Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. leoHR vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de preocupările dumneavoastră în mod corespunzător.

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile legale care decurg din legile în vigoare privind protecția datelor:

·         Dreptul de a-şi retrage consimțământul: Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, scriind un email la office@leoHR.ro.  Vă rugăm să rețineți că prin retragerea consimțământului vă încheiați participarea la actiunile de recrutare și nu veţi mai fi eligibil pentru oportunitățile de angajare pe care Compania le prezintă candidaților.

·         Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.

·         Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă: - contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,

- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau

- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

·         Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.

·         Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.

·         Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care: - datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;

- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;

- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară

·         Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal.Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.

·         Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

Vă rugăm să rețineți:

·         Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

·         Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.

·         Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră. Două exemple de date cu caracter personal pe care nu le putem căuta pentru dvs atunci când ne furnizați numele și adresa de email sunt: - datele colectate de pe site-uri publice de social media, cu condiția să fi postat un comentariu sub un pseudonim care nu ne este cunoscut.

În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a executa drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.

·         Exercitaţi-vă drepturile legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați biroul de asistenţă privind chestiuni legate de confidențialitate, în scris, de exemplu: prin email sau scrisoare. De asemenea, puteți apela direct la responsabilul nostru cu protecția datelor. Pentru informații de contact vă rugăm să consultați sfârșitul acestei Politici de Confidențialitate.

Date de contact Responsabil cu Protecția Datelor:

e-mail: office@leoHR.ro

Adresa: Bucureşti, Piața Charles de Gaulle Nr.15 Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, Sector 1